Cutting


Cutting

Sætter en hest op imod en ko i et slag om viljer. Hest og rytter må skridte roligt ind i flokken og her udvælge et dyr og afskære det fra flokken, drive det til midten arenaen og holde det der.

Hesten scores ud fra dens evne til at holde koen fra at løbe tilbage til sin flok, Cow sense, dens opmærksomhed og mod. Der er 2½ minuts tidsgrænse

Puts an American Quarter Horse against a cow in a battle of wills. Horse and rider must move quietly into a herd of cattle, cut one cow from the herd, drive it to the center of the arena and “hold” it away from the herd. The horse is scored on its ability to keep the cow from returning to the herd, cow sense, attentiveness and courage. There is a 2-1/2 minute time limit.